Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Nacka Wallenstam IBK
Innebandy

Generella råd för minskad smittspridning
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Tvätta händer före och efter varje tränings eller matchtillfälle.
 • Ombyte sker hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv
 • Ledare har rätt att skicka hem spelare som ej är friska.
 • Hämtning och lämning av barn sker i möjligaste mån utanför hallarna.
Publik
Tillsvidare har Nacka Wallenstam beslutat är det ej tillåtet att ha publik på våra matcher tills nytt besked kommer från regeringen om utökad kapacitet och då kommer vi att ta ett nytt beslut i frågan. Dock finns vissa undantag som får göras. Se nedan under "Rutiner vid matcher"
Innebandyskolan
För föräldrar som har barn verksamma inom innebandyskolan så gäller följande:

 • De generella smittskyddsreglerna ovan ska följas.
 • Under innebandyskolans träningstid så ska någon förälder vara tillgänglig och vara någorlunda nära hallen.
 • Inget ombyte i cafeterian utan vi vill att när ni kommer till hallen så tar ni av barnen skorna och ställer dessa i skohyllan och sen tar er in i omklädningsrum 1 och gör barnet redo för träning.
 • Föräldrar tar hand om väska och barnets kläder så att ni kan möta upp barnet efter träningen, så vi undviker att alla möts vid entrén in till hallen. Vi har många rum att tillgå för att kunna hålla avstånd till varandra.
 • När smålagsspelet är färdigt, kommer en ledare gå med barnen ut i korridoren och möta upp föräldrarna i korridoren.
  På så sätt skapar vi på bästa sätt ett bra flöde för att undvika trängsel. 
 • Föräldrar till barn som är där första gången eller har speciella behov av att ha sin förälder på plats har möjlighet att vara på läktaren i samråd med innebandyskolans ledning. Anmälan sker till ledarna för innebandyskolan på plats. En närvaroblankett fylls i på läktaren med namn, tidpunkt och telefonnummer ut smittspårningshänseende. Allmänt gäller det att sprida ut sig på läktaren och hålla de avstånd som folkhälsomyndigheten förespråkar.
Rutiner vid matcher
Inför match
 • När man registrerar laget i IBIS så finns en ny funktion där som heter "Kallelse". Där kan man informera laget om vad som gäller vid matchen. T ex om det är tillåtet med publik eller ej, vem som är matchansvarig mm
  Länk till IBIS instruktion.
  Länk till information som kan läggas in i IBIS som kallelse.
 • Laget utser en matchansvarig som är den som tar emot motståndarna och informerar och hänvisar dem rätt och vilka regler som gäller.
 • Nacka som hemmalag i Ormingehallen har omklädningsrum 4,5 och 6 medan gäster har 1, 2 och 3.
 • Det är tillåtet att i hallen ha 20 spelare och 5 ledare uppskrivna i protokollet per lag. Samtliga dessa 5 ledare behöver inte stå i båset eller ha ledarlicens. Dessutom får man ha 4 st "chaufförer" per lag, samt övriga funktionärer så som t ex sekretariat. Alltså kan man t ex ha 20 spelare, 2 st ledare på bänken (med ledarlicens), 7 st på läktaren samt funktionärer i sekretariatet.
 • Ingen uppvärmning får ske i korridorsytor eller liknande.
 • Föräldrar som kört barn till match enl bestämmelserna ovan tar sig in i hallen först då matchen ska börja för att undvika trängsel.

Under och efter match
 • Sidbyte ska under normala förutsättningar ej genomföras. Domare kan besluta om sidbyte om de bedömer att den ena sidan är klart fördelaktigare.
 • Efter match genomförs ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt.
 • Efter matchen och eventuell tackningsprocedur (ej fysisk) lämnar ledare och spelare planen omedelbart och ger plats åt nästkommande lag.
 • Nästkommande lag som ska spela beträder planen först när spelare och ledare från matchen innan klivit in i omklädningsrummet.
 • Matchansvarig fyller i ett smittspridningprotokoll gällande andra personer än dom som står på Ibis protokollet om dessa kommer att vistas i hallen. Matchansvarig ansvarar även för att motståndarna fyller i personer som är och tittar som ej finns med i protokollet.
  Blanketterna finns i cafeterian men skrivs lämpligen ut innan match och tas med. Efter matchen fylls protokollet i, fotas och mejlas till kansli@nackaibk.se.
 • Föräldrar lämnar hallen så snart matchen är slut.
 • Avbytarbås och omklädningsrum hålls rena och snygga. 
#nackawallenstamibk på Instagram
Våra Sponsorer